Mahara  competentie ontwikkeling:
 "SmartEvidence in Mahara: visualiseer jouw competenties"
 "Een innovatieve benadering van competentieontwikkeling en weergave"

"SmartEvidence, een kernfunctie van Mahara, biedt een frisse kijk op competentieontwikkeling. Door een visuele weergave van behaalde en in ontwikkeling zijnde vaardigheden, biedt het gebruikers een helder pad naar groei. Ontdek hoe deze tool onderwijs en persoonlijke ontwikkeling verrijkt."


Documentatie proefomgeving aanvragen


SmartEvidence is een functie binnen Mahara die gebruikers in staat stelt om competentiekaders te gebruiken en deze automatisch te koppelen aan een bewijskaart voor een visuele weergave van de competenties die al zijn behaald, in ontwikkeling zijn en nog niet zijn gestart. Dit biedt gebruikers een gestructureerde manier om hun competenties te ontwikkelen en te laten zien wat ze hebben geleerd. Hieronder volgen enkele voorbeelden van toepassingen van SmartEvidence in het onderwijs:

Curriculum mapping

SmartEvidence kan worden gebruikt om de leerdoelen van een curriculum te koppelen aan de competenties die studenten moeten ontwikkelen. Dit biedt docenten een manier om de voortgang van studenten te volgen en te beoordelen of ze de vereiste competenties hebben ontwikkeld.

Loopbaanontwikkeling

SmartEvidence kan worden gebruikt om studenten te helpen bij het ontwikkelen van hun loopbaan. Door bewijskaarten te maken die zijn gekoppeld aan competenties die relevant zijn voor een bepaalde carrière, kunnen studenten hun competenties ontwikkelen en laten zien wat ze hebben geleerd.

Assessment

SmartEvidence kan worden gebruikt om de beoordeling van studenten te ondersteunen. Door bewijskaarten te maken die zijn gekoppeld aan competenties, kunnen docenten beoordelen of studenten de vereiste competenties hebben ontwikkeld.

Persoonlijke ontwikkeling

SmartEvidence kan worden gebruikt om studenten te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Door bewijskaarten te maken die zijn gekoppeld aan persoonlijke doelen, kunnen studenten hun competenties ontwikkelen en laten zien wat ze hebben geleerd.

SmartEvidence biedt gebruikers een gestructureerde manier om hun competenties te ontwikkelen en te laten zien wat ze hebben geleerd. Het kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals curriculum mapping, assessment, loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. SmartEvidence is een waardevolle functie binnen Mahara die gebruikers helpt bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties.