Privacybeleid

(Versie Augustus 2022)

Dit beleid (het Privacy beleid) legt uit hoe en met welk doel de verantwoordelijke, OpenEdu B.V., gevestigd in Eindhoven, Nederland (hierna 'OpenEdu', 'wij', 'ons' of 'onze'), uw persoonsgegevens verzamelt via onze diensten, website,   http://www.openedu.nl/  (hierna 'Site'). U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Lees dit beleid alstublieft zeer zorgvuldig.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn informatie die iets over u zegt. De bekendste vormen van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Persoonsgegevens omvatten ook uw bankrekeningnummer, uw telefoonnummer en bijvoorbeeld uw IP-adres. In dit beleid leest u meer over welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

De Persoonsgegevens die wij verwerken

Sommige functionaliteiten van onze Site kunnen worden gebruikt zonder dat u enige Persoonsgegevens hoeft te verstrekken, echter, voor functies of diensten gerelateerd aan de cursussen, is het verstrekken van persoonsgegevens vereist. Onnauwkeurige informatie kan invloed hebben op uw vermogen om de Site te gebruiken, de informatie die u ontvangt bij het gebruik van de Site, en ons vermogen om contact met u op te nemen. Uw e-mailadres moet bijvoorbeeld actueel zijn, omdat dit een van de belangrijkste manieren is waarop wij met u communiceren. Wij verzamelen de volgende informatie over gebruikers via de Site: Wij verzamelen Persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor e-mailupdates of onze cursussen, deelneemt aan onze openbare forums, ons e-mailberichten stuurt, en/of deelneemt aan onze cursussen of andere diensten op onze site. Onder andere kunnen wij de Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken om uw vragen te beantwoorden, u de specifieke cursus en/of diensten te bieden die u selecteert, u updates te sturen over cursussen aangeboden door OpenEdu of andere OpenEdu-evenementen, en u e-mailberichten te sturen over Site-onderhoud of -updates, onder andere. U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de Persoonsgegevens die u aan OpenEdu verstrekt. Lees dit beleid voor meer informatie zorgvuldig.

Welke wettelijke grondslag hebben wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens? De verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als deze is gebaseerd op een van de "gronden" die door de wet zijn toegestaan. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken voor een of meer van de volgende toegestane redenen

Wanneer dit noodzakelijk is om ons contract met u uit te voeren

Om onze legitieme belangen of die van anderen te dienen

Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of

Wanneer u uw toestemming hebt gegevens

Voorbeelden van onze legitieme belangen die ons toestaan uw persoonsgegevens te verwerken zijn onder andere

Het analyseren van onze Diensten om ervoor te zorgen dat wij u de beste mogelijkheden bieden

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om u te informeren over ons bedrijf, relevante ontwikkelingen en andere gerelateerde informatie over onze Diensten die van uw belang waren of zijn

Het ontwikkelen van nieuwe diensten op basis van historische en gebruikersinformatie.  Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@openedu.nl.