Visie van OpenEdu

Visie van OpenEdu

OpenEdu streeft naar een wereld waarin onderwijs democratisch, toegankelijk en innovatief is, gedreven door open source technologie en samenwerking. We zien een toekomst waarin elke onderwijsinstelling, bedrijf en individu de middelen heeft om creatieve en effectieve leerervaringen te ontwerpen, zonder belemmerd te worden door commerciële restricties. Onze visie is het creëren van duurzame educatieve ecosystemen die gedijen op gemeenschappelijke ontwikkeling en diversiteit, waarbij publieke waarden zoals transparantie, eerlijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid voorop staan. Door het aanbieden van robuuste, flexibele en gebruikersvriendelijke open-source leertechnologieën, faciliteren we een cultuur van continue innovatie en adaptatie, zodat onderwijsinstellingen en individuen elke educatieve uitdaging kunnen aangaan. Samen bouwen we aan een toekomst waarin onderwijs synoniem staat voor vrijheid, gelijkheid en groei voor iedereen."

OpenEdu en Publieke Waarden

In een tijdperk waarin onderwijstechnologie een steeds grotere rol speelt, is het van cruciaal belang dat Leer Management Systemen (LMS) zoals die aangeboden door OpenEdu niet alleen technologische efficiëntie bieden, maar ook diep geworteld zijn in de publieke waarden die het onderwijs verrijken en vormgeven. OpenEdu, met haar LMS Moodle en portfolio-oplossing Mahara, verbindt zich tot het waarborgen en versterken van deze publieke waarden voor een breed klantenbestand. Daarnaast maakt OpenEdu gebruik van Odoo als logistieke applicatie om de operationele efficiëntie te verhogen. Deze pagina biedt een uitgebreid inzicht in hoe OpenEdu essentiële aspecten zoals data-autonomie, transparantie in technologie en AI, digitale toegankelijkheid en inclusiviteit, en het bevorderen van open standaarden en kennisdeling integreren. Daarnaast wordt de implementatie van onze exit-strategieën besproken en de invloedrijke rol die klanten spelen in de doorontwikkeling van ons LMS. Deze elementen belichten onze toewijding aan het creëren van een veilige, toegankelijke en ethisch verantwoorde leeromgeving voor onze brede klantengroep.

Autonomie en Openheid

1.1. Commitment van OpenEdu aan Data-integriteit en -portabiliteit

Om leveranciersafhankelijkheid te minimaliseren en de autonomie van onderwijsinstellingen te waarborgen, implementeert OpenEdu een uitgebreide exit-strategie in haar LMS. Deze strategie omvat zowel de overdracht als de vernietiging van data bij contractbeëindiging en wordt regelmatig onderhouden en getest om consistentie en betrouwbaarheid te garanderen. De strategie, ondersteund door ISO 27001 en NEN 7510 normen, omvat veilige SQL-datadumps, die klanten in staat stellen hun data veilig en gecontroleerd over te dragen en volledige controle over hun data te behouden.

1.2. Integratie van Open Standaarden

OpenEdu zet zich in om open standaarden in haar LMS en portfolio-oplossing te integreren, wat bijdraagt aan transparantie, flexibiliteit en keuzevrijheid. Door het consequent hanteren van open standaarden, verzekert OpenEdu een flexibele en naadloze digitale leeromgeving die aanpasbaar is aan de uiteenlopende behoeften van de onderwijsgemeenschap. Enkele van de open standaarden die we integreren, zijn:

  • Learning Tools Interoperability (LTI): Een standaard ontwikkeld door IMS Global Learning Consortium, die een naadloze integratie van diverse leerapplicaties en tools binnen een LMS mogelijk maakt.

  • IMS Common Cartridge: Een standaard voor het delen van cursusmateriaal, waardoor inhoud gemakkelijk kan worden geïmporteerd en geëxporteerd tussen verschillende systemen.

  • Sharable Content Object Reference Model (SCORM): Een verzameling standaarden en specificaties voor web-based e-learning die definieert hoe online leerinhoud en Learning Management Systems met elkaar communiceren.

  • xAPI (Experience API/Tin Can API): Een e-learning software specificatie die het vastleggen en delen van leerervaringen tussen verschillende platforms mogelijk maakt.

  • Open Badges: Een open standaard om digitale badges te creëren, uit te geven en te verifiëren, die de vaardigheden en prestaties van leerlingen erkennen.

  • Moodle Web Services API: Hiermee kunnen ontwikkelaars en beheerders interactie hebben met het Moodle-systeem en functies op afstand uitvoeren, wat bijdraagt aan een flexibele en uitbreidbare leeromgeving.

  • Mahara's Open APIs: Biedt mogelijkheden voor integratie en uitbreiding, waardoor andere systemen en applicaties kunnen communiceren met Mahara voor een rijkere gebruikerservaring.

Door deze en andere open standaarden te omarmen, streeft OpenEdu ernaar om een rijke, interoperabele en flexibele leeromgeving te bieden die aanpasbaar is aan de veranderende behoeften en voorkeuren van zowel onderwijsinstellingen als hun studenten. Dit engagement voor open standaarden onderstreept onze toewijding aan innovatie, kwaliteit en de ondersteuning van een open en verbonden onderwijsgemeenschap.

Data-verzameling en Verwerking met een Visie

OpenEdu's visie op dataverzameling en -verwerking in haar LMS en portfolio-oplossing is gefundeerd op ethische principes en verantwoorde praktijken, gericht op het verbeteren van het onderwijsproces terwijl gebruikersautonomie en integriteit van het onderwijsproces worden gewaarborgd. Dit wordt bereikt door middel van transparantie, verantwoordelijkheid in data-analyse, en opties voor dataminimalisatie.

De Rol van Klanten in de Roadmap

OpenEdu waardeert de invloed die klanten, zoals (onderwijs)instellingen, bedrijven  uitoefenen op de ontwikkeling en verbetering van het product. Klantenfeedback wordt vertaald naar concrete voorstellen voor Moodle en Mahara en door middel van inspiratiesessies en co-creatie werkt OpenEdu nauw samen met klanten en ontwikkelaars.

Samenvatting en Toekomstvisie

De inzet van OpenEdu voor een LMS met Moodle, een portfolio-oplossing met Mahara, en de logistieke ondersteuning door Odoo, weerspiegelen onze diepe betrokkenheid bij het ondersteunen en bevorderen van publieke waarden in het onderwijs. Met robuuste exit-strategieën, integratie van open standaarden, en een ethische benadering van dataverzameling en -verwerking, zijn we een partner voor onderwijsinstellingen die niet alleen zoeken naar een technologische oplossing maar ook naar een katalysator voor het bevorderen van publieke waarden in het onderwijs.

Samen bouwen we aan de toekomst van open onderwijstechnologie