De Onderwijskundige Principes van Mahara :
 "Voortbouwend Fundament"
 "Context en Kennisontwikkeling: De context waarin kennis wordt ontwikkeld, is cruciaal"

 


Documentatie proefomgeving aanvragen


Met meer dan vijftien jaar aan ontwikkeling heeft Mahara een aanzienlijke ervaring opgebouwd in het faciliteren van leren door middel van e-portfolio's. Dit platform, geworteld in de principes van open-source en gemeenschapsontwikkeling, heeft zich gericht op het empoweren van studenten in hun educatieve reis. De onderwijskundige principes die ten grondslag liggen aan Mahara zijn niet alleen theoretisch onderbouwd, maar ook verfijnd door praktijkervaringen en feedback van een internationale gemeenschap van gebruikers. Hierdoor vormen deze principes de ruggengraat van een dynamisch en studentgericht leerlandschap.

1. Voortbouwend Fundament

Kennis is geen eindpunt maar een continuüm. Mahara zorgt ervoor dat studenten voortbouwen op wat zij al kennen en begrijpen, waardoor een stevige basis wordt gevormd voor verdere ontdekkingen.

3. Actief Leren

Mahara verandert de traditionele passieve leerervaring door studenten te betrekken als actieve deelnemers in hun eigen leerproces, waardoor ze niet alleen consumenten zijn van informatie, maar ook makers van kennis.

2. Context en Kennisontwikkeling

De context waarin kennis wordt ontwikkeld, is cruciaal. Mahara maakt het mogelijk voor studenten om hun leren te verbinden met persoonlijke, professionele en academische situaties, wat leidt tot dieper inzicht en betekenis.

4. Taal en Sociale Interactie

Door het benadrukken van de rol van taal en interactie, moedigt Mahara studenten aan om samen te werken en te communiceren, wat essentieel is voor de constructie van kennis.

5. Metacognitie en Zelfevaluatie

Mahara stimuleert studenten om na te denken over hun eigen leerproces en zelfevaluatie te gebruiken als een middel om hun vermogen te ontwikkelen om hun eigen leren te beoordelen en te sturen.

7. Kennis en Sociale Validatie

Kennis wordt gezien als iets dat verrijkt wordt door sociale discussie en validatie. Mahara waardeert de toepassing van kennis in echte wereldcontexten, wat essentieel is voor een volledig begrip.

6. Persoonlijk Leren

In Mahara staat de lerende centraal in een gepersonaliseerde leeromgeving die de waarde van meerdere perspectieven erkent en omarmt, waardoor een rijke tapestry van ervaringen en inzichten ontstaat.

 
Functies in relatie tot onderwijskundige principes

Het portfolio is studentgericht, de student bepaalt wat er als bewijsmateriaal wordt verzameld, met wie het wordt gedeeld, voor hoe lang en wat de ander kan bekijken

Er is een 'vrienden'-rol, zodat studenten kunnen
communiceren met peers en docenten en begeleiders

Het portfolio kan worden gebruikt voor
academische, werkplek gerelateerde en beroepscertificeringsdoeleinden

Het is gemakkelijk om portfolio's te delen en te becommentariëren met
peers, docenten en andere gebruikers binnen en buiten de opleiding of instelling

De blogtool biedt de mogelijkheid om na te denken over
het geleerde dat blijkt uit de artefacten die op de pagina worden weergegeven

Het scala aan artefacten, waaronder reflectie op bewijs van leren, kan vooruitgang in het leren over een langere periode en uitgebreider laten zien dan een enkele opdracht

Verschillende portfolio's kunnen voor verschillende
doeleinden worden gecontextualiseerd

3
6


7
7
3
4
6
5
1
2
Deze principes sluiten aan bij de kernwaarden van Mahara, waarbij studenteigendom van het e-portfolio centraal staat. De flexibiliteit die Mahara biedt in termen van toegangsrechten, metadata en persoonlijke versus cursusgerelateerde inhoud, ondersteunt een leeromgeving die zowel formeel als informeel, academisch en persoonlijk kan zijn. Door deze benadering staat Mahara al meer dan een decennium aan de voorhoede van educatieve innovatie, waarmee het de manier waarop we leren, delen en evalueren voortdurend transformeert.