Duurzaam onderwijs

HBO | WO

Duurzaam Onderwijs met
OpenEdu

In het hoger onderwijs zijn innovatie en aanpassingsvermogen onmisbaar om aan de hedendaagse onderwijsbehoeften te voldoen. Het onderwijslandschap maakt daarom gebruik van een breed scala aan toepassingen, niet alleen beperkt tot een online leeromgeving of LMS maar uitgebreid met tools voor productiviteit, onderwijslogistiek en archivering. Deze diversiteit vraagt om modulaire toepassingen die via open standaarden naadloos met elkaar integreren.

OpenEdu zet Moodle in als kern-LMS om als spil te functioneren in dit veelzijdige applicatielandschap

Moodle's ondersteuning voor open standaarden zorgt voor eenvoudige koppelingen en integraties met andere systemen. Aangevuld met Mahara, een online portfolio, biedt het studenten en docenten de tools om hun persoonlijke en professionele ontwikkeling vast te leggen en te delen.

In deze dynamische omgeving is de flexibiliteit van Moodle en Mahara van groot belang

Beide platforms zijn niet gescript en bieden daardoor de mogelijkheid tot divers gebruik van toetsen en examinering, zoals summatief, formatief en programmatisch toetsen. Dit benadrukt hun geschiktheid voor een breed scala aan onderwijs scenario's en maakt het implementeren van het concept van programmatisch toetsen veel effectiever.


Authenticatie verloopt soepel en veilig met behulp van federatieve authenticatie zoals SURF Connext, en er bestaan reeds voorbereide koppelingen met studenteninformatiesystemen zoals Osiris en PeopleSoft. Integratie met productiviteitssuites zoals Microsoft Office 365 en G Suite for Education is ook mogelijk, wat de productiviteit en samenwerking binnen educatieve processen verder bevordert.

OpenEdu loopt voor op bij Nederlandse initiatieven en federatieve koppelingen.
 OpenEdu staat centraal in het web van innovatie, als een pionier in de initiatieven van SURF. Met onze open webservices en geavanceerde integraties, zoals SURF Connext, lange overnames en Sharekit, zetten we de standaard voor technologische vooruitgang in het hoger beroepsonderwijs. Maak deel uit van de vooruitstrevende gemeenschap met OpenEdu, waar onderwijs en technologie samenkomen

Twee belangrijke koppelingen
binnen het HBO | WO  uitgelicht

 

Microsoft 365-integratie

 

Moodle's integratie met Microsoft 365 tilt samenwerking en productiviteit naar een hoger niveau. Met deze integratie kunnen docenten en studenten eenvoudig documenten delen, samenwerken aan projecten en communiceren binnen de Moodle-omgeving. Dit omvat tools zoals Teams voor virtuele klassen en samenwerking, OneDrive voor bestandsopslag en SharePoint voor documentbeheer. Daarnaast zorgt de integratie met Azure Active Directory (Azure AD) voor single sign-on (SSO), waardoor gebruikers met hun Microsoft-accounts gemakkelijk kunnen inloggen op Moodle. De Microsoft Teams-integratie maakt het mogelijk om virtuele klaslokalen te creëren en online lessen te geven met Teams-videovergaderingen, waardoor een interactieve en samenwerkende leerervaring wordt bevorderd.

 

Osiris-koppeling door OpenEdu

 

OpenEdu heeft een specifieke koppeling met Osiris ontwikkeld om het onderwijsproces te stroomlijnen. Deze plug-in is configureerbaar, event-gebaseerd en stateless, waardoor deze een breed scala aan inrichtingskeuzes ondersteunt die onderwijsinstellingen binnen Osiris maken. De koppeling faciliteert bijvoorbeeld het automatisch aanmaken van toetsen voor individuele studenten in Moodle. Dit gebeurt door alle noodzakelijke "steigerwerk" vanuit Osiris aan te sturen, zoals het aanmaken van categorieën, cursussen, groepen en gebruikers. De flexibiliteit en configureerbaarheid van de door OpenEdu ontwikkelde koppeling bieden de mogelijkheid om snel en effectief op veranderende behoeften in te spelen.Deze geavanceerde integraties benadrukken de toewijding van OpenEdu om een veilige, flexibele en rijke leeromgeving te bieden die past bij de moderne onderwijsbehoeften. Zowel de Microsoft 365-integratie als de speciaal ontwikkelde Osiris-koppeling zijn voorbeelden van hoe OpenEdu technologie gebruikt om de onderwijservaring te verbeteren en te personaliseren. 

Verder omarmen Moodle en Mahara als open-source platforms publieke waarden zoals openheid, samenwerking en toegankelijkheid. Ze stellen onderwijsinstellingen in staat om hun toewijding aan deze waarden te tonen en te handelen in het belang van een verbeterde leerervaring voor studenten.

In samenwerking met uw organisatie, streven wij naar het bevorderen van onderwijsinnovatie en -excellentie. Ontdek hoe Moodle en Mahara uw onderwijsvisie kunnen versterken en neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een demonstratie. Samen kunnen we een toekomstbestendige leeromgeving creëren die klaar is voor de uitdagingen en kansen van het moderne onderwijs.