Leerroutes Moodle


Documentatie  proefomgeving aanvragen


Met Moodle is het mogelijk om verschillende leerroutes te ontwikkelen in een cursus. Hieronder staan enkele manieren waarop dit kan worden gedaan:

Differentiatie op basis van niveau

Moodle biedt de mogelijkheid om verschillende niveaus van opdrachten en activiteiten aan te bieden aan studenten. Zo kunnen studenten die al meer kennis hebben van een onderwerp uitdagender werk krijgen, terwijl studenten die nog niet zoveel weten meer basisopdrachten kunnen krijgen.

Differentiatie op basis van interesse

Door verschillende keuzemogelijkheden aan te bieden in een cursus, kunnen studenten hun eigen leerroute kiezen op basis van hun interesses. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kiezen uit verschillende onderwerpen om te onderzoeken of verschillende soorten opdrachten om te maken.

Differentiatie op basis van leerstijl

Moodle biedt de mogelijkheid om verschillende soorten activiteiten aan te bieden, zoals video's, teksten, quizzen en interactieve opdrachten. Door verschillende soorten activiteiten aan te bieden, kunnen studenten hun eigen leerroute kiezen op basis van hun voorkeursleerstijl.

Differentiatie op basis van tempo

Met Moodle kunnen studenten in hun eigen tempo werken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld opdrachten maken en inleveren wanneer ze er klaar voor zijn, in plaats van alle opdrachten tegelijkertijd te moeten maken.


Door deze verschillende vormen van differentiatie te combineren, kan een cursus worden ontwikkeld die voor elke student/gebruiker geschikt is. Dit kan leiden tot een hogere motivatie en betere leerresultaten.