Upgrade moodle 4.x

Status 

De laatste echte grote update van Moodle was in 2015. Dat betrof de upgrade van Moodle 2.x naar 3.0. In 2022 zal Moodle 4.0 beschikbaar worden. In deze blog worden de noodzakelijk stappen beschreven in algemene zin om deze grote Moodle upgrade gecontroleerd te laten verlopen.


Fases

Het geschikt maken van de omgeving

De eerste stap is het geschikt maken van de infrastructuur voor de nieuwe versie. Denk hierbij aan de ondersteunde versie van bijvoorbeeld de ontwikkeltaal, caching, servers en database laag. De Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie, afgekort OTAP omgeving zal stapsgewijs worden geüpgraded, en er zullen tijdelijk twee gescheiden Ontwikkeling, Test en Acceptatie(OTA) omgevingen (voor Moodle 3.x en Moodle 4.x) noodzakelijk zijn.

Onderzoek plug-ins

Van iedere plug-in moet onderzocht en geregistreerd worden of en wanneer deze geschikt zal zijn voor Moodle 4.x. OpenEdu maakt daarbij gebruikt van anonieme gebruiksstatistieken van alle instellingen. Dit onderzoek wordt afgesloten op het moment dat er voldoende tijd is geweest voor alle plug-in ontwikkelaars om hun plug-ins geschikt te maken voor Moodle 4.x. Wij verwachten dat dit minimaal een half jaar in beslag gaat nemen na de eerste release van Moodle 4.x die gepland staat in maart van dit jaar.

Afstemming plug-ins

OpenEdu heeft een aparte module voor de servicedesk ontwikkeld om de instellingen te informeren en communiceren aangaande de impact van plug-ins die eventueel uitgefaseerd gaan worden. Worst case scenario die hierbij kan ontstaan is dat een plug-in uitgefaseerd wordt die door de instelling als cruciaal wordt aangemerkt. Mocht dit het geval zijn dan bestaat er de mogelijkheid dat OpenEdu deze plug-in in beheer neemt voor Moodle 4.x en weer beschikbaar maakt aan de community in zijn geheel. Waarbij OpenEdu het ook als haar taak ziet om hierover richting alle klanten te communiceren en zodoende te trachten de kosten hiervoor te verdelen over alle instellingen. OpenEdu gaat er niet vanuit dat een cruciale plug-in maar voor 1 instelling cruciaal zal zijn. Wij gaan ervan uit dat deze fase tot 3 maanden in beslag kan nemen na afronding van het onderzoek.

Huisstijl

De overgang van de huisstijl van een instelling is een noodzakelijke stap bij iedere update van Moodle. Bij de overgang naar Moodle 4.x zal de impact echter groter zijn dan bij een overgang van Moodle 3.x naar Moodle 3.x+1, en dus meer tijd in beslag nemen.

Algemene documentatie

Ook de algemene documentatie die door OpenEdu wordt aangeboden zal worden aangepast aan de hand van Moodle 4.x.

Moodle 4.x in de Test en Acceptatie(TA) Omgeving

Nadat het onderzoek naar de individuele plug-ins is afgerond zullen er parallelle test en acceptatie-omgevingen worden ingericht voor Moodle 4.x terwijl de bestaande test- en acceptatie-omgevingen nog actief blijven. Deze omgevingen zullen ook gebruikt worden voor de afstemming van de plug-ins, bijvoorbeeld voor acceptatie-tests van in beheer genomen plug-ins. Tevens kan deze omgeving gebruikt worden voor het aanpassen van de eigen instellingsdocumentatie.

Upgrade naar Moodle 4.x

Nadat de acceptatie-fase is afgerond kan de instelling zelf een moment kiezen in de servicedesk waarop de upgrade naar 4.x wordt uitgevoerd.

Samengevat

De upgrade naar Moodle 4.x is in grote mate afhankelijk van de plug-ins. OpenEdu wil de upgrades gradueel doorvoeren en altijd in samenspraak met de instellingen.

Planning

Uitgaande van beschikbaarheid van Moodle 4.0 in maart 2022. 


Maart 2022

April 2022

Mei 

2022

Juni 2022

Juli 

2022

Aug.

2022

Sept. 2022

Nov.

2022

Dec.

2022

Jan

2023

Feb

Inrichten OTAP
Onderzoek plugins
Afstemmen plugins
Huisstijl
Documentatie
4.x in ACC
Upgrade productie naar moodle 4.xDeel deze post
Moodle 3.9 (LTS)
Nieuwe release voor en door de community