Overzicht van het onderwerp

 • Algemeen

  Micros biedt verschillende administratiesystemen aan voor onder meer opleiders en cursusaanbieders. Voor deze functionaliteit heeft OpenEdu een koppeling ontwikkeld, om cursistgegevens met Moodle te kunnen synchroniseren.

  De door OpenEdu gebouwde koppeling haalt informatie op uit Micros en schrijft deze weg naar Moodle. Er is geen wederzijdse synchronisatie.

  • Micros instellen

   Het beheer van de Micros koppeling vind je onder Sitebeheer > Plugins > Lokale plugins > Micros


   Als je deze plugin opent, kom je in het volgende scherm:


   Voor het instellen van de Micros-koppeling heb je gegevens van Micros nodig, zoals de URL van de webservice waarmee de informatie wordt uitgewisseld. Verder is het van belang dat uw site wordt goedgekeurd voor de firewall van Micros. Zonder deze goedkeuring kan er geen informatie worden opgehaald. Neem voor deze zaken contact op met uw contactpersoon bij Micros.

   Bij Service url vul je de van Micros ontvangen link in naar de webservice voor het administratiesysteem. Onder Default password vul je in welk wachtwoord in Moodle gebruikers standaard krijgen wanneer hun account wordt aangemaakt.

   Met de checkboxes Gebruikers bijwerken, Sitegroepen bijwerken en Kalender bijwerken geef je aan welke informatie uit Micros met Moodle moet worden gesynchroniseerd. 

   Gebruikers bijwerken

   Alle gebruikers in Micros worden gesynchroniseerd met Moodle. Daarbij worden geen gegevens teruggeschreven naar Micros.

   Sitegroepen bijwerken

   Deelnemers aan een Event in Micros worden in Moodle in een sitegroep geplaatst. Deze sitegroep krijgt de naam van het event.

   Kalender bijwerken

   Kalendergebeurtenissen zoals Events die in Micros zijn aangemaakt, worden gesynchroniseerd met Moodle, zodat gebruikers er vanuit Moodle van op de hoogte zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de begin- en einddatum van het Event.


   Synchronisatie

   Synchronisatie tussen Micros en Moodle wordt één keer per dag via cron uitgevoerd. Wanneer een gebruiker in Micros wordt aangemaakt, is hij de volgende dag dus ook in Moodle zichtbaar. Voor het inregelen van de synchronisatie tussen Micros en Moodle zijn geen extra handelingen nodig.

   • Werking

    De koppeling verwerkt de informatie uit Micros als volgt:

    Gebruikers ophalen

    De koppeling haalt relevante gebruikersgegevens op uit Micros. Omdat Micros velden gebruikt voor voornaam, tussenvoegsel en achtervoegsel, en Moodle alleen firstname en lastname gebruikt, is ervoor gekozen het tussenvoegsel samen te voegen met voornaam, zoals in onderstaand voorbeeld:

    In Micros
    Voornaam Tussenvoegsel Achternaam
    Peter van der Laan

    In Moodle
    Firstname Lastname
    Peter van der Laan

    Op deze manier is het mogelijk om op de achternaam te filteren in Moodle.

    Events

    Events in Micros worden met naam, start- en einddatum in de Moodle kalender weggeschreven. De in Micros geregistreerde deelnemers aan het Event worden in sitegroepen voor trainers en deelnemers ingedeeld in Moodle. De gebruikers zien vervolgens in Moodle het evenement in hun persoonlijke kalender terug.