Ondersteuning van OpenEdu

Wij bieden onze klanten op verschillende manieren ondersteuning. Naast onze helpdesk voor technische ondersteuning hebben wij alle handleidingen voor ons leerplatform op één centrale plaats voor u beschikbaar. En hebt u aanvullende ondersteuning nodig binnen uw organisatie? Dan bieden wij een strippenkaart voor advies en ontwikkeling.

Support en documentatie

Op onze support- en documentatiepagina's vindt u handleidingen voor de werking en het gebruik van ons leerplatform. Daar leest u meer over:

 

Klik hier om naar de support- en documentatiepagina's te gaan.

OpenEdu Helpdesk

OpenEdu biedt een gratis support op issues van technische aard via haar helpdesk.

  1. Onder technische aard verstaan wij in de basis het technisch (niet goed) functioneren van (een van de) door ons geleverde producten, koppelingen of diensten. Onder technische aard vallen hoe dan ook geen functionele vragen over de werking van de onderdelen van ons platform.
  2. We bieden support op het niet goed functioneren van producten van derden op basis van aan te schaffen strippenkaarturen voor extra ondersteuning.
  3. We bieden ondersteuning bij functionele vragen omtrent de werking van de onderdelen van ons platform op basis van aan te schaffen strippenkaarturen voor extra ondersteuning.

Onze helpdesk is beschikbaar tijdens kantoortijden buiten feestdagen, 5 dagen per week van 8:30 tot 18:00 uur.

Voor calamiteiten buiten kantoortijden is een nooddienst beschikbaar, via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

U dient te allen tijde eerst een email te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voordat u ons belt. In deze email dient bij voorkeur minimaal te staan:

  • URL van de pagina waar het probleem zich voordoet;
  • screenshot van de pagina waar het probleem zich voordoet;
  • korte beschrijving van de handelingen die u heeft verricht waardoor het probleem zich voordoet.

U krijgt van ons een ticket met hierin uw ticketnummer.

Als u ons ook telefonisch wilt spreken, bijvoorbeeld om nadere toelichting te geven, zorg er dan voor dat u het ticketnummer bij de hand hebt.

Uw melding wordt in behandeling genomen op basis van prioriteit. OpenEdu kent 3 prioriteitsniveaus aan de hand van onderstaande tabel. In overleg kan de prioriteit worden bijgesteld.
Onze nooddienst is alleen beschikbaar voor meldingen van prioritet 1; volledige uitval voor alle gebruikers van de applicatie en/of stagnatie van een primair proces.

Prioriteit

Omschrijving

Reactietijd

Oplostijd

Hoog

Een Storing waardoor de Dienst in zijn geheel niet gebruikt kan worden.

1 werkuur

4 werkuren

Normaal

Een Storing waardoor de Dienst verminderde prestaties heeft
en/of gedeeltelijk niet gebruikt kan worden door alle gebruikers.

4 werkuur

2 werkdagen

Laag

Een Storing waardoor een waardoor een klein gedeelte van de Dienst niet beschikbaar is
of waardoor de Dienst niet gebruikt kan worden door een klein aantal gebruikers.

8 werkuur

5 werkdagen

Extra ondersteuning

Graag biedt OpenEdu haar klanten waar gewenst extra ondersteuning, buiten onze standaardondersteuning om. We doen dit middels het gebruik van strippenkaarten.
U kunt strippenkaarten van 5, 10 en 20 uur bij ons afnemen voor respectievelijk 400, 800 en 1600 euro.
Elke nieuwe klant krijgt een strippenkaart met daarop 3 gratis, vrij te besteden uren.
Minimum te besteden tijdseenheid is 15 minuten.
We overleggen altijd van te voren met de klant hoeveel uren van de strippenkaart er besteed zullen worden aan een specifieke taak.
Strippenkaarten worden ons bijgehouden en online met u gedeeld.
Alleen door de klant geautoriseerde personen mogen een beroep doen op de strippenkaart.