De rijke leeromgeving van Schoonhovens College
De inzet van Moodle en meer in het voortgezet onderwijs
9 oktober, 2019 in
De rijke leeromgeving van Schoonhovens College
OpenEdu, Joost Elshoff
| Nog geen reacties

  Het Schoonhovens College, een brede scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en (tweetalig) vwo met circa 1250 leerlingen, werkt sinds een aantal jaar met de open source leeromgeving Moodle via OpenEdu. 

  Moodle maakt deel uit van een landschap van verschillende applicaties die samen de online leer- en werkomgeving vormen. Het landschap schematisch weergegeven:


  Administratie en logistiek

  Onderwijs

  Productiviteit

  Magister (LVS)
  Zermelo (Rooster)
  Moodle (ELO)
  Mahara (Portfolio)
  G Suite for Education

  De open source leeromgeving Moodle wordt niet alleen gebruikt voor het aanbieden van blended leeractiviteiten, maar fungeert ook als centraal verbindend platform waarin de leerlingen en docenten al hun informatie vinden.

  Alle applicaties gekoppeld via Moodle

  Accounts voor leerlingen en docenten worden automatisch aangemaakt op basis van informatie vanuit Magister. Ook worden de vakken, lesgroepen en clusters uit dit leerlingvolgsysteem overgenomen. De synchronisatie met het leerlingvolgsysteem en de aanmeldingsmethode sitegroep-synchronisatie, die door het functioneel beheer wordt klaargezet, zorgen ervoor dat deze groepen altijd up to date zijn, zodat docenten op ieder moment de juiste leerlingen in hun cursussen in Moodle vinden. 

  Ook dient de informatie uit Magister als basis voor onder meer het aanmaken van gebruikersaccounts in de gekoppelde G Suite for Education omgeving en voor het ophalen van licenties voor digitaal lesmateriaal van de verschillende educatieve uitgeverijen. 

  Op die manier beschikken de gebruikers in de leeromgeving te allen tijde over de juiste lesmaterialen voor de vakken die zij volgen. 

  Inzet van Moodle

  De leeromgeving Moodle wordt naast spil in het applicatielandschap ook intensief ingezet als informatieplatform voor personeel, waar zij onder meer hun roosters en relevante documenten kunnen vinden. 

  Bovendien heeft een team docenten binnen de leeromgeving Moodle het vak Academische Vaardigheden ontwikkeld, om leerlingen van het vwo vanaf de vierde klas voor te bereiden op het gelijknamige examenvak. 

  Het team van Schoonhovens College heeft de leeromgeving Moodle verder zo georganiseerd dat er voor elk van de twee locaties, voor iedere onderwijsvorm (vmbo, mavo, havo of vwo) en ieder vak daarbinnen een eigen cursus is aangemaakt, waar docenten de bronnen en lesmaterialen voor hun leerlingen kunnen plaatsen. 

  Interne scholing in Moodle

  Ook voor interne scholingen voor docenten wordt de leeromgeving ingezet. Dit kan dankzij de flexibele toewijzing van rollen en rechten afhankelijk van de cursus waarvoor een gebruiker is aangemeld. Op die manier kan een vakdocent in zijn eigen cursussen zijn lesmaterialen en leeractiviteiten ontwerpen, terwijl hij of zij tijdens scholingen de rol van deelnemer of leerling aanneemt. Zowel de huidige als toekomstige docenten kunnen hiervan profiteren. 

  Open Educational Resources, Wikiwijs en VO Content Stercollecties

  Naast de lesmaterialen die uitgeverijen via Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal (DTDL) beschikbaar stellen, maken docenten soms ook gebruik van Wikiwijs en de Stercollecties van stichting VO Content. Wikiwijs is een platform voor het maken en delen van open lesmateriaal (ook wel Open Educational Resources, OER) dat sinds 2010 in gebruik is. 

  Binnen Wikiwijs biedt stichting VO Content de Stercollecties aan, volledig arrangeerbare collecties van online lesmaterialen voor inmiddels 17 verschillende vakken en domeinen. 


  Uitdagingen en ambities

  Het applicatielandschap binnen het Schoonhovens College is met de jaren steeds verder verfijnd, zodat alle radertjes inmiddels naadloos in elkaar grijpen. De volgende stap is ervoor zorgen dat uit dit landschap een dynamische leer- en werkomgeving ontstaat waarin docenten en leerlingen samen aan les- en leeractiviteiten werken die de betrokkenheid verhogen en op positieve wijze bijdragen aan de leeropbrengsten en studieresultaten. 

  Dit betekent wel dat het team van Schoonhovens College voor een aantal uitdagingen staat:

  • het opleiden en begeleiden van de docentenstaf voor het ontwikkelen en uitvoeren van volwaardige (online) les- en leeractiviteiten

  • het kiezen van de juiste tool voor de taak

  • het verder ontwikkelen van les- en leeractiviteiten binnen de leeromgeving Moodle

  • het verder uitbouwen van de inzet van Moodle als inhoudelijk volwaardige leeromgeving


  Deel deze post
  Aanmelden om een reactie achter te laten